Ajankohtaista Colemont Finland Oy ja Safetum Oy yhteistyöhön

12.5.2014

Colemont Finland Oy ja Safetum Oy yhteistyöhön kiinteistöturvallisuuden asiakasetuohjelmassa.

Safetum Oy tarjoaa Colemont Finland Oy:n asiakasetuohjelmien asiakkaille kiinteistön turvallisuustodistuksen ja – sertifikaatin asiakasetuna keskinäisen sopimuksen mukaisesti. Yhteistyöllä pyritään parantamaan kymmenien tuhansien suomalaisten kiinteistöjen turvallisuutta.

Safetum Oy on turvallisuusalan asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, jonka toiminta painottuu turvallisuus- ja pelastussuunnitteluun, turvallisuusviestintään, kiinteistöjen pelastusvalmiuden ja varautumisen ylläpitoon, ihmisten pelastustietouden ja osaamisen kehittämiseen sekä kiinteistöjen turvallisuusluokitteluun.

Colemont Finland Oy on yksi Suomen johtavista vakuutusmeklariyrityksistä. Yritys on erikoistunut vakuutusten välittämiseen ja riskienhallintaan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille, yritysasiakkaille ja julkisyhteisöasiakkaille. Colemont Finland Oy on rekisteröity Vakuutusvalvontaviraston vakuutuksenvälittäjärekisteriin ja on Suomen Vakuutusmeklariliiton jäsenyritys.