Tietoa Sertifioinnista Tiedätkö kiinteistösi turvallisuusindeksin?

Safetum Oy:n pelastusvalvojat tarkastavat, analysoivat ja mittaavat vuosittain yli 3000 kiinteistön turvallisuusindeksin. Turvallinen Kiinteistö - sertifioinnnissa kiinteistö luokitellaan omatoimisen varautumisen auditointimallin mukaisesti. Kiinteistö on oikeutettu Turvallinen Kiinteistö - sertifikaattiini kun kiinteistö on saavuttanut viitearvojen mukaisen turvallisuusindeksin.

Turvallinen kiinteistö -sertifiointi on merkki vastuullisesta kiinteistöturvallisuuden hoitamisesta!

Turvallinen kiinteistö -sertifioidussa kiinteistössä käyttäjän on turvallista oleskella tai asua. Se on osoitus vastuullisesta toiminnasta kiinteistön käyttäjien turvallisuuden puolesta. 

Turvallinen Kiinteistö -sertifioinnin sisältö:

Kiinteistön pelastustarkastus

Safetumin pelastusvalvojan suorittama pelastustarkastus kiinteistössä. Käynnillä pelastusvalvoja tarkastaa kiinteistön turvallisuusjärjestelyt omatoimisen varautumisen auditointimallin mukaisesti. Pelastustarkastuksen turvallisuushavainnot kirjataan Oma Pelastusvalvoja -palveluun, joka analysoi havainnot ja laskee kiinteistölle turvallisuuden tilaa kuvaavan turvallisuusindeksin. (Turvallisuusindeksi asteikolla 0-100 ja tähtiluokitus asteikolla 1-5)

Turvallinen Kiinteistö -sertifikaatti

Kiinteisto on oikeutettu sertifikaattiin, kun turvallisuusindeksi on vähintään hyvällä tasolla. (Indeksi 80 tai yli) Sertifikaatti on osoitus kiinteistön vastuullisesta turvallisuuden hallinnasta ja hoidosta.

Näkyvyys verkkopalvelussa ja -sertifikaatin käyttöoikeus

Näkyvyys turvallinenkiinteistö.fi verkkosivustolla ja Turvallinen Kiinteistö -tunnus kertovat vastuullisesta kiinteistöturvallisuuden hoidosta ja siitä, että kiinteistön turvallisuutta hoidetaan lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Kiinteistö voi käyttää sertifikaattia sähköisessä ja painetussa muodossa.

Miksi sertifiointi?

Usein kysyttyä palvelusta

Kuka sertifioinnin suorittaa?
Turvallinen Kiinteistö -sertifoinnista vastaa turvallisuuden asiantuntijayritys Safetum Oy:n Pelastusvalvoja. Safetumin asiakkaisiin kuuluu tuhansia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, sekä kuntia ja kaupunkeja ympäri Suomen.

Miten sertifointi käytännössä suoritetaan?
Tehtyäsi tilauksen, pelastusvalvojamme ottaa yhteyttä ja sopii ajankohdan kiinteistön pelastustarkastuksen suorittamiseksi. Käynnillä pelastusvalvoja tarkastaa kiinteistön turvallisuusjärjestelyt omatoimisen varautumisen auditointimallin mukaisesti. Pelastustarkastuksen turvallisuushavainnot kirjataan Oma Pelastusvalvoja -palveluun, joka analysoi havainnot ja laskee kiinteistölle turvallisuuden tilaa kuvaavan turvallisuusindeksin. (Turvallisuusindeksi asteikolla 0-100 ja tähtiluokitus asteikolla 1-5) Käynnin jälkeen lähetämme sertifikaatin sekä lisäämme kiinteistön tiedot turvallinenkiinteistö.fi-verkkopalveluun.

Mitä, jos kiinteistömme turvallisuusindeksi ei vastaa sertifikaatin myöntämiseksi annettavaa turvallisuustasoa?
Jos kiinteistön turvallisuusindeksi on alle viitearvon ja ei täytä sertifikaatille asetettuja ehtoja, niin laadimme aina pelastustarkastuksesta erillisen tarkastuspöytäkirjan. Pöytäkirjan perusteella voidaan suorittaa korjaavat toimenpiteet. Kun korjaavat toimenpiteet ovat suoritettu ja turvallisuusindeksi on noussut yli ehtojen mukaisten viitearvojen, voidaan kiinteistölle myöntää Turvallinen Kiinteistö -sertifikaatti.

Kiinteistöömme on jo laadittu pelastussuunnitelma. Miksi tarvitsisimme erillisen turvallisuussertifioinnin?
Pelastussuunnitelma on vain sanoja paperilla, jos kiinteistön turvallisuuden tilasta ei ole saatavilla vaarojen ja riskien arviointiin perustuvaa kokonaiskuvaa. Vahinkoihin ja onnettomuuksiin voidaan varautua vain, jos kiinteistön riskeistä on saatavilla tietoa. Ajantasaisen pelastussuunnitelman lisäksi sertifioinnissa kiinnitetään huomiota mm. rakenteelliseen paloturvallisuuden tilaan, turvallistuustekniikan kuntoon ja huoltoon sekä turvallisuuteen liittyvään vastuunjakoon ja osaamiseen.

Ota yhteyttä